Kraina mlekiem i miodem płynąca

Fot. Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye (Fotolia.com)

Fot. Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye (Fotolia.com)

Kraina mlekiem i miodem płynąca… – przenośnia to czy może taka kraina istnieje? A w ogóle, to skąd się ten zwrot wziął?
Oczywiście z Biblii! Wiele razy występuje z Pięcioksięgu, ale nie tylko; przytoczmy tu fragment Księgi Ezechiela:

W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. (Ez 20:6)

(Na zdjęciu: góra Hermon; w czasach Jozuego północna granica Ziemi Obiecanej, obecnie granica izraelsko-syryjska).

 


Polub nas na Facebooku, to otrzymasz pdf z tekstem Chucka Misslera "Jaką możemy mieć pewność?" - czyli jakie jest prawdopodobieństwo spełnienia się starotestamentowych proroctw w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy - czy nasza wiara opiera się na solidnych, czy kruchych fundamentach.

Zobacz także:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *