Niewierny Tomasz

niewierny tomasz

Ten człowiek to ma fatalny PR! Od blisko dwóch tysięcy lat jest synonimem niedowiarka. Ale czy słusznie?

Nie wiemy o nim zbyt wiele. Tomasz zwany Didymos, czyli bliźniak. Ale czyim był bratem? Nie wiadomo. W Biblii pojawia się pięciokrotnie, ale tylko przy trzech okazjach zabiera głos. W tym raz – wydawać by się mogło – zupełnie niefortunnie. “A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.” (J 20:24-25) I po dziś dzień ów apostoł znany jest jako “niewierny Tomasz”. W literaturze, sztuce (powyżej słynny obraz Caravaggia), w języku potocznym.

Czy rzeczywiście Tomasz był niewierny? Na pewno był sceptyczny. Po uwięzieniu i kaźni Jezusa apostołowie byli rozproszeni i zagubieni. W takich sytuacjach jeden chwyta się każdej wieści niosącej cień nadziei, inny nie zaakceptuje niczego poza mocnymi dowodami.
Uczniowie, którzy wcześniej widzieli Pana zmartwychwstałego opowiedzieli o tym Tomaszowi. A on miał wątpliwości, które wyraził bardzo stanowczo.

Wiemy, co było dalej. Jezus pojawił się wśród apostołów i rzekł: “Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz”. (J 20:27)
Co odpowiedział Tomasz? To ważne: “Pan mój i Bóg mój”. (J 20:28). Zestawmy to z Listem do Rzymian (10:9): “Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”.

To może jednak wierny Tomasz?


Polub nas na Facebooku, to otrzymasz pdf z tekstem Chucka Misslera "Jaką możemy mieć pewność?" - czyli jakie jest prawdopodobieństwo spełnienia się starotestamentowych proroctw w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy - czy nasza wiara opiera się na solidnych, czy kruchych fundamentach.

Zobacz także:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *