Radość dał mi Pan

Pieśń krótka, ale jakże energetyczna! W zamieszczonym powyżej nagraniu widać, co to znaczy radość, którą daje Pan!

Wejdę do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swym,
pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał.
Powiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan,
wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.
Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan,
wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.

PS
Pieśń oparta jest na Psalmie 100:

„Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie”.


Polub nas na Facebooku, to otrzymasz pdf z tekstem Chucka Misslera "Jaką możemy mieć pewność?" - czyli jakie jest prawdopodobieństwo spełnienia się starotestamentowych proroctw w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy - czy nasza wiara opiera się na solidnych, czy kruchych fundamentach.

Zobacz także:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *